image

به وب سایت مسیحی خدمات برگزیدگان خوش آمدید

image
image
image
image
image

1000+

کتب ادبیات مسیحی

50+

کتاب های مرجع

100+

کتب تفسیری

100+

کتاب های صوتی

از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید زیرا این روزگار، روزگار بدی است. (افسسیان 16:5)

خوشابه‌ حال‌ کسی‌ که‌ با بدکاران‌ مشورت‌ نمی‌کند و راه‌ گناهکاران‌ را در پیش‌ نمی‌گیرد و با کسانی‌ که‌ خدا را مسخره‌ می‌کنند همنشین‌ نمی‌شود، بلکه‌ مشتاقانه‌ از دستورات‌ خداوند پیروی‌ می‌کند و شب‌ و روز در آنها تفکر می‌نماید.

(مزمور 1:1-2)